"Встречай огонь, объединяющий мир! Эволюционирующие Люди (Люби), объединяйтесь!"         

"Встречай огонь, объединяющий мир! Эволюционирующие Люди (Люби), объединяйтесь!"         

Юрий

Основатель СПАРТЫ - Юрий Давыдов

LA KRI (En la mondon venis nova sento…)

Ni bezonas Homecan Patrujon por la Felixa Popolo!

Invitas abiturientoj, studentoj, kaj aliaj regnanoj de Terglobo labori kaj lerni en eksperimentaj industriaj kaj agrikulturaj entreprenoj de la uniqo en Rusio kaj en Ukrainio.

Herooj sur Granda muro (Герои на Великой стене), Китай 2004 год.

Ni instruas xiujn ajn:

1. Altefekte labori kune kun ni por 16 horoj tage – kontraypeze babiluloj; vanbojuloj, nenifaruloj kaj parazitoj, disruinigantaj de Landon.

2. Atingi kaj antayvene Usonon lay la nivelo de la laborproduktivo, lay la nivelo ekonomia, milita kaj intelektula potenco.

3. Zorge kaj efektive kunlabori kun la uniqo el veteranoj de milito kaj laboro (la Prezidanto de la unuiqo estis Heroo de Sovetuniono, Vera Homo Alekseo Maresjev).

4. Ekposedi la funkcion por komandantoj de fakoj kaj laboristoj specialoj (woforo, aytote]nikisto, traktoristo, brutbridisto, abelisto, birdisto).

5. Al la arto de verskombinado en la filozofia tendenco”Kion fari?”

6. Al la lumaj ideoj de Perestrojko, Glasnostj, Uskorenie de sciente]nika progreso kaj disvolvigo de la felixo socio en la XXI jarcento.

7. Al la bazaj leqoj de logiko, al la leqoj de regula pensado, kiel science elkalkuli:” kiu pravas en disputo?

8. Al la arto elkalkuli per sciencaj metodoj rilaton al vi de Via Vera Amiko, Amikino ay Ruza amikoperfidulo (kiu estas kio), elkalkuli, kiu kaj en kio vin trompas nun kaj kiel provos trompi en estonteco, en persona vivo, en la politiko, en ekonomiko ktp.

9. En lernogrupo kun kolegoj abiturientoj efike prepari sin al la eniro en la superajn lernistituciojn.

10. Ekposedi la komencan kurson de memdefendo (elementaj lernoj de bokso, kareteo), akceli la defendon de la vivo, honoro kaj digno de regnanoj en la vicoj de Volontula Popola Taxmento.

11. Al la kapablo hardi la organismon, partopreni en la supermarafona kurado ”100 km dum 24 horoj”, sin kardi per bano en glaciaperturo, kuri nudpiede sur carboj de lignofajro, -fortikigi la inunitation, por ke qisufixu por 150 jaroj de Vivo (reale stabilita de la scienco kaj la tutmondo praktiko rezervo de la quste organizita Homa Felixo Vivo).

12. Vivi home – sen narkotismo, ebrio, fumado kaj blasfemado detruas la genofondo de la Lando.

13. Al la ludo per muzikaj instrumentoj en la vokal – instrumenta ensemblo de PORTOS “Teorio de Felixo.”

14. Zorge analizi kaj asimili la vere spiritan valorojn je plenaj spektadoj de la plej lumaj Humanaj filmoj (sabate, post la fino de Cerba Sturmo) la elekto (por la spektado) de la plej bona filmo.

15. Al kurso por labori per la komputoloj kaj interreto.

16. Elkalkuli informacion pri minacantaj ekologiaj katastrofoj kaj kiel tiujn katastrofoj preventi.

17. Al la gramatiko kaj Ideoj de la internacia lingvo Esperanto, kreska en la 1887 jaro kiel alternativo al la agado kontrau la perforta artifika anglallingvado de Rusujo.

18. Al la oratora arta, preparado de personeco al kvalita regado en la wtataj strukturoj kaj entreprenoj.

19. Al la eldonado de la internacia gazeto” Teorio de Felixo” kaj aliaj lumaj eldona[oj.

20. Science organizi la eliron de Mondo el la krizo. Disvolvi la “Teorion de Felixo” de Pitagoro por apliki gin en scienco, industrio kaj agrikulturo de la nuntempa Terglobo.

Laboraranqo en junularaj brigadoj.

Instruado estas senpaga.

 

Niaj koordinatoj -

}arkovo (Ukrainio):

Telefono: +38(067) 570-28-63, +38(067) 574-44-54

Adreso de Elektona Powto: tamara@sparta-portos.org, felicho@mail.ru

 

Moskvo (Russio):

Telefono: +7(495)972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25

Adreso de Elektona Powto: julja-portos@mail.ru

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

«Язык Заменгофа считаем Лучом против тьмы на земле...»